Firma a dezvoltat si oferit consultanta in implementarea de proiecte pentru:
Intreprinderi din domeniile productie, comunicatii, bancar, turism, mediu, auto, formare profesionala, gaze si petrol;
Autoritati publice locale;
Organizatii non-guvernamentale.

Proiectele derulate au ajutat clientii sa se dezvolte prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile.

Proiecte dezvoltate si implementate:

INFRASTRUCTURI DE PRODUCTIE

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru achizitia de echipamente, constructia/modernizarea de hale/ spatii de productie, in special pentru IMM, pentru cresterea productivitatii sau diversificarea activitatii.

INFRASTRUCTURI DE TURISM

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru construirea, modernizarea si extinderea de infrastructuri turistice – hoteluri, pensiuni turistice/agroturistice- la standarde de calitate ridicate, dotate cu facilitati diverse pentru turisti precum si cu sisteme proprii de epurare a apei / sisteme de producere a energiei din surse regenerabile.

INFRASTRUCTURI DE CERCETARE

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru construirea de infrastructuri noi, moderne – laboratoare, centre de cercetare; modernizarea unor infrastructuri de cercetare existente, achizitionarea de echipamente/ aparaturi/ instrumente noi pentru activitatile de cercetare-dezvoltare.

APLICATII ELECTRONICE

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea de solutii de comert electronic, achizitionarea de solutii diverse de comunicatii in vederea extinderii vanzarilor de produse/ servicii si optimizarii afacerii.

PROMOVAREA AFACERII

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru promovarea pe pietele internationale de profil si cresterea reprezentativitatii la nivel international a produselor si serviciilor oferite de intreprinderi romanesti.

CONSULTANTA IN DEZVOLTAREA AFACERILOR

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru achizitionarea de servicii de consultanta externa necesare dezvoltarii de strategii de management care sa eficientizeze afacerea si sa stimuleze / sa dezvolte resursele umane in vederea extinderii afacerii.

DEZVOLTAREA RURALA

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru cresterea gradului de urbanizare si educatie la nivelul comunelor, refacerea sistemelor rutiere pentru o circulatie rutiera fluenta, in conditii de confort si siguranta, conservarea specificului local prin promovarea si punerea in valoare a traditiilor existente.

FORMAREA ANGAJATILOR

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru instruirea angajatilor privind comunicarea, vanzarea, negocierea, managementul de proiect, imbunatatirea proceselor, inovatia, sanatatea si securitatea in munca, stresul ocupational, sanatatea mentala a angajatilor si relatiile sociale din mediul organizational.

CONSILIEREA PROFESIONALA SI MEDIEREA IN MUNCA

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru cresterea nivelului de angajabilitate si a gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, someri, someri tineri si someri cu varsta peste 45 de ani prin programe integrate de consiliere profesionala si mediere pe piata muncii.

MANAGEMENTUL ARIILOR PROTEJATE

Proiectele au vizat obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru imbunatatirea managementului ariilor protejate si diminuarea pierderii biodiversitatii si a resurselor naturale. Proiectele au vizat elaborarea de Planuri de management integrat, monitorizarea de specii si habitate, constientizarea turistilor si membrilor comunitatilor locale cu privire la necesitatea conservarii biodiversitatilor si dezvoltarea capacitatii institutiilor care administreaza zonele protejate.

< Vezi experienta noastra

One thought on “Consultanta in obtinerea de fonduri nerambursabile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.